Цени за настаняване

СТАЯ ЗА ЕДНА НОЩУВКА
1-2 гости3 гости4 гости
70 лв.105 лв.140 лв.
КухняКухняКухня
МеханаМеханаМехана
БарбекюБарбекюБарбекю
БасейнБасейнБасейн
ЦЯЛАТА КЪЩА ЗА ЕДНА НОЩУВКА
12 гости12 гости16+1 гости
4 Стаи6 Стаи6 Стаи.
360 лв.400 лв.500 лв.
КухняКухняКухня
МеханаМеханаМехана
БарбекюБарбекюБарбекю
БасейнБасейнБасейн